European court cuts Sasol wax cartel fine

15:55 PM | July 14, 2014 | Ian Young