Chongqing launches carbon trading market

06:14 AM | June 20, 2014 | Deepti Ramesh