EU okays Ineos-Solvay chlorvinyls JV

21:58 PM | May 12, 2014