Report: Three groups eye Kerimov's stake, potash price to India reduced

14:30 PM | October 7, 2013 | Natasha Alperowicz