OCI Partners to raise $480 million through an IPO

13:33 PM | June 17, 2013 | Natasha Alperowicz