EU takes steps to mitigate surplus of CO2 permits

20:52 PM | November 20, 2012 | Sotirios Frantzanas