AkzoNobel CEO Takes Leave of Absence

19:23 PM | September 18, 2012 | Sotirios Frantzanas