Tikkurila Reports Increased Net Profits, Reiterates 2012 Outlook

16:51 PM | August 2, 2012 | Sotirios Frantzanas