Nylon-12 Shortage to Impact Global Automotive Production

12:56 PM | April 23, 2012 | —Sotirios Frantzanas and Natasha Alperowicz