Yara's Net Profits Fall Due to Drought

10:45 AM | July 19, 2011 | Ian Young